THEORIE MOTOR

Het is mogelijk om via onze webshop rechtstreeks bij de leverancier theorieboeken en oefenboeken te bestellen. 

Het theorie-examen motor duurt ongeveer 45 minuten, inclusief de uitleg vooraf. Je dient een half uur voor aanvang in het CBR examencentrum aanwezig te zijn.

Het theorie-examen motor bestaat uit 50 vragen waarvan je er minimaal 44 goed moet beantwoorden om te slagen. De vragen zijn onderverdeeld in ja/nee vragen, meerkeuze vragen en vragen waar je zelf een getal moet invullen.