THEORIE AUTO

Het is mogelijk om via onze webshop rechtstreeks bij de leverancier theorieboeken en oefenboeken te bestellen.

Via het CBR kun je zelf je examen reserveren, uiteraard is het mogelijk dat wij dit voor je doen.

Het theorie examen voor je autorijbewijs bestaat uit verschillende soorten vragen

  • Ja/nee vragen
  • Meerkeuze vragen
  • Vragen waar je zelf een getal in moet vullen
  • Vragen over hoe je handelt in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning). 

Het theorie examen voor je autorijbewijs bestaat uit drie onderdelen

  • 25 vragen over gevaarherkenning;
  • 30 vragen over verkeersregels;
  • 10 vragen over verkeersinzicht.